Elofsbyn Camp & Canoe Paddla och upplev en underbar natur!
Start/Välkommen | Prislista | Naturvårdskortet | Kontakt | English Deusch  

 


Information om Naturvårdskortet

Naturen är vår största tillgång och vi vill gärna dela med oss av den till dig. Naturen är också mycket sårbar och det krävs att man vistas i den med största hänsyn. För att underlätta för Er kanotister och även markägare har flertalet lägerplatser ställts i ordning inom sjösystemet. Dessutom finns det inom området tillsynsmän som har till uppgift att informera och hjälpa Er under kanotsemestern.

För att finansiera denna extra service har vi idag ett Naturvårdskort till vilken alla som paddlar betalar en avgift per person och dag. Pengarna i fonden går sedan till markägarersättning för upplåtelse av lägerplatser. Vidare till reparationer, underhåll, utveckling och tillsyn. Tack för att Du hjälper till att bevara vår natur och ser upp med brandfaran.